Kông-chhiu (栱鞦) ia̍h chhian-chhiu (韆鞦) sì chi̍t-khoán chin sî-kiâⁿ ê gín-á-sńg.

Beh-àm-á ê kông-chhiu
hàiⁿ-kông-chhiu

Sńg chit-khoán oā-tāng hō chò hàiⁿ-kông-chhiu.

Chham-khó siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Swings