Kûn (ho̍k-chong)

Kûn (裙) sī chi̍t khoán ho̍k-chong, tùi gōa-bīn lâi khòaⁿ sī kaⁿ-taⁿ chi̍t kháu chhun kha. Nā chiàu hiān-tāi chú-liû ê sî-sek, kûn it-poaⁿ sī cha-bó͘ teh chhēng.

Kûn chong.
The Evoltion of the skirt, Harry Julius, 1916

Siong-koanSiu-kái