Ka-ná-tāi chù Tâi-pak Bō͘-e̍k Pān-sū-chhù

Ka-ná-tāi chù Tâi-pak Bō͘-e̍k Pān-sū-chhù (加拿大駐台北貿易辦事處; Eng-bûn: Canadian Trade Office in Taipei) sī Ka-ná-tāiTâi-oân ê pān-sū-chhù.

Ka-ná-tāi chù Tâi Pān-sū-chhù ê só͘-chāi-tē

Siong-koanSiu-kái