Kaep'ung Khu-he̍k

(Tùi Kaep'ung Kūn choán--lâi)

Kaep'ung Khu-he̍k (개풍구역) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kaesŏng Te̍k-pia̍t-chhī ê chi̍t ê kūn.