Kek-lîm-lân-gí

Kek-lîm-lân-gí (kalaallisut) sio̍k-î Eskimo-Aleut gí-hē, chú-iàu tī Kek-lîm-lân se-pō͘ lâu-thong, kah Inuit-gí ki̍p kî-thaⁿ Ka-ná-tāi ê Goân-chū-bîn gí-giân siòng-kīn. Kek-lîm-lân ū sam-chióng hong-giân, Se-pō͘ hong-giân, Tang-pō͘ hong-giân kah pak-pō͘ hong-giân kiò "Thule Inuit". Kek-lîm-lân-gí kap Inuit-gí hok-siòng Lóng-ū tāi-liōng ê āu-tuè, tān-sī bô chiân-tuè ki̍p ho̍k-ha̍p-sû.

Kek-lîm-lân-gí ê hun-pò͘ khu.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái