Khái-soân Kok-chè Koan-kong Iā-chhī

Khái-soân Kok-chè Koan-kong Iā-chhī (凱旋國際觀光夜市) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t ê iā-chhī.