Khó͘ Siông-hūi (許常惠) (1926 nî 9 goe̍h 6 ji̍t – 2001 nî 1 goe̍h 1 ji̍t). Tâi-ôan Chiong-hòa Hô-bí lâng. A-kong Khó͘ Kiàm-hî (許劍魚) sī chheng-tiâu ê siù-châi. Lāu-pē Khó͘ Ngó͘-téng (許五頂) sī i-seng. Lāu-bú Ông Peng-chheng (王冰清) ê āu-thâu-chhù sī Lo̍k-káng ê hó-gia̍h-lâng. Pē-bú nn̄g-lâng lóng-chóng ū cha̍p-ê gín-á. Khó͘ Siông-hūi pâi tē chhit.

Tù-chokSiu-kái

  • Cháu-chhē Tiong-kok Im-ga̍k ê Chôaⁿ-thâu, (仙人掌 Chhut-pán-siā, 1968 nî 12 ge̍h, Tâi-pak)
  • Tâi-ôan Hō-ló Bîn-koa, (Pek-kho bûn-hòa sū-gia̍p kong-si 1982 nî 9 ge̍h, Tâi-pak)
  • Cháu-chhē Bîn-cho̍k Im-ga̍k ê kun, (Ga̍k-ūn chhut-pán-siā, 1987 nî, Tâi-pak)
  • Tâi-ôan Im-ga̍k-sú Chho͘-kó, (Chôan-im chhut-pán-siā, 1996 nî, Tâi-pak)

Chham-khóSiu-kái