Khai-thian-cheh (開天節; 개천절) sī Hân-kok ta̍k-nî 10 goe̍h 3 hō khèng-chiok ê "bîn-cho̍k khai-ki ji̍t", sī kì-liām thoân-soat-tiong Tân-kun tī kì-goân-chiân 2333 nî kiàn-li̍p Tân-kun Tiâu-sián ê cheh-ji̍t. Khai-thian-cheh sī Hân-kok ê kong-chiòng kà-kî.