Kikumoto Pah-hòe-tiàm (菊元百貨店, きくもとひゃっかてん) sī Tâi-oân tē-it keng pah-hòe tōa-lâu. 1932-nî 11 goe̍h 28 ji̍t lo̍k-sêng, tē-tiám tī Tâi-pak-chhī Sakae-Chio͘ (栄町), chím-má Hêng-iâng-lō͘ kah Phok-ài-lō͘ kháu ê Kok-thài Sè-hôa gûn-hâng, tio̍h-sī chit-tòng pah-hòe-tiàm.

Kimumoto Pah-hòe-tiàm, chím-má sī Kok-thài Sè-hôa Gûn-hâng.