Ko-hiông-chhī (chiu-hat-chhī)

Ko-hiông-chhī (高雄市) sī tī 1924 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Ko-hiông-chiu, ùi Ko-hiông-kūn Ko-hiông-ke seng-keh lâi ê.

Ko-hiông-chhī ê tē-tô͘