Ko-hun-chú hòa-ha̍k

(Tùi Ko-hun-chú hoà-ha̍k choán--lâi)

Ko-hun-chú hòa-ha̍k (高分子化學; Eng-gí: macromolecular chemistry), he̍k-chiá kiò chò to-thé hòa-ha̍k (polymer chemistry), sī teh gián-kiù ko-hun-chú ê kiat-kò͘, ha̍p-sêng kap hoán-èng ê kho-ha̍k, sī hòa-ha̍k ê chi̍t ê hun-iá.