Kok-chè Sai-chú-hoē

Kok-chè Sai-chú-hoēMelvin Jones tī 1917-nî só͘ siat-li̍p ê chi̍t ê ho̍k-bū chó͘-chit. Kàu chit-má í-keng sī sè-kài siōng toā ê. Chóng-kiōng ū 46,000 ê hun-hoē kah 140 bān ê hoē-goân. Chóng-pō͘ tī Bí-kok.

120px-Lions clubs international logo.jpg