Kok-li̍p Tâi-oân Bí-su̍t-koán

Kok-li̍p Tâi-oân Bí-su̍t-koán (國立台灣美術館), kán-chheng Kok-bí-koán (國美館), sī chi̍t keng ūi-tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī Se-khu ê kong-li̍p bí-su̍t-koán. Kok-bí-koán í-chá hō-chò Tâi-oân Séng-li̍p Bí-su̍t-koán (台灣省立美術館). 1999 nî, kái-miâ chò hiān-miâ, chiâⁿ-chò choân Tâi-oân ûi-it ê kok-ka-kip bí-su̍t-koán.

Kok-li̍p Tâi-oân Bí-su̍t-koán