Kok-li̍p Tiong-heng Tāi-ha̍k

Kok-li̍p Tiong-heng Tāi-ha̍k (國立中興大學), kán-chheng Tiong-heng (中興) ia̍h-sī Heng-tāi (興大), sī khiā tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ê chi̍t keng gián-kiù-hêng kok-li̍p tāi-ha̍k.

Kok-li̍p Tiong-heng Tāi-ha̍k
國立中興大學

Tiong-heng Tāi-ha̍k ê tōa-mn̂g-kháu
Lūi-pia̍t kok-li̍p
Khí-chō 1919 nî (1919)
Só͘-chāi
Bāng-chām http://www.nchu.edu.tw/