Kok-li̍p Tiong-san Tāi-ha̍k Hù-sio̍k Kok-kong Ko-kip Tiong-ha̍k

Tiong-san Hù-tiong ê hāu-mn̂g

Kok-li̍p Tiong-san Tāi-ha̍k Hù-sio̍k Kok-kong Ko-kip Tiong-ha̍k (國立中山大學附屬國光高級中學), kán-chheng Tiong-san Hù-tiong (中山附中), sī chi̍t keng tiàm tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê kong-li̍p ko-tiong.

Siong-koanSiu-kái