Krym

poàn-tó, O͘-hái

Krym (Ukrayina-gí: Крим, Lō͘-se-a-gí: Крым, Eng-gí: Crimea) sī O͘-hái pak hōaⁿ ê chi̍t-ê pòaⁿ-tó, sio̍k-tī Ukrayina ê Krym Chū-tī Kiōng-hô-kok (Автономна Республіка Крим).

Krym (âng-sek) tī Ukrayina ê ūi-tì.
Crimea republic map.png

Krym tī le̍k-sú siōng bat hō chin-chōe bô-kāng-khóan ê bîn-cho̍k thóng-tī kòe.

Siong-koan hāng-bo̍kSiu-kái