Ku̍t-chhí (滑鼠, iā ē sái tha̍k ku̍t-chhú, Eng-gí: Mouse), sī Tiān-náu ê 1 chióng phah-jī siat-pī, ē sái tuì êng-bō͘ (display device) téng-koân ê iû-piau (cursor) tēng-uī.

Ku̍t-chhí