Lám (攬) sī chi̍t chióng ē-tàng piáu-ta̍t kám-chêng ê ki-thé chiap-chhiok. Lám ê tōng-chok sī nn̄g lâng hō͘-siong iōng chhiú kā tùi-hong ûi khí-lâi. Tī bô-kāng ê bûn-hoà tiong, tùi lám ê ì-gī kap kái-soeh mā bô-kāng.

Nn̄g lâng sio-lám