Lâm-tâu Ài-ióng-sòaⁿ

Lâm-tâu Ài-ióng-sòaⁿ (南投隘勇線) tī 1899 nî siat-tì, sī Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi Chóng-tok-hú choan-bûn ûi-tó͘ Lâm-tâu soaⁿ-khu goân-chū-bîn ê ài-ióng hông-ōe-sòaⁿ chè-tō͘.