Lâm-tó (New Zealand)

Lâm-tó (Eng-gí: Southern Island; Mô͘-lī-gí: Te Wai Pounamu) sī cho͘-sêng New Zealand ê 2 tōa hái-tó chi it, chham Pak-tó keh chi̍t tiâu Cook Hái-kiap.

New Zealand Lâm-tó