Lâm Ki-tiûⁿ Koan-kong Iā-chhī

Lâm Ki-tiûⁿ Koan-kong Iā-chhī (南機場觀光夜市) sī Tâi-oân Tâi-pak-chhī ê chi̍t ê iā-chhī.


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Nan Ji Chang Night Market