Léng-khiok (冷卻; cooling) sī bu̍t-chi̍t lāi-pō͘ ê jiat-lêng thong-kòe jia̍t-thoân-tō, jia̍t-tùi-liû ia̍h-sī jia̍t-hok-siā lâi thoân-jia̍t hō͘ khoân-kéng kài-chit ê kòe-têng.

Ki-su̍t

siu-kái

Siat-pī

siu-kái