Lí-lūn hòa-ha̍k

Lí-lūn hòa-ha̍k (理論化學; theoretical chemistry) sī bô chò si̍t-giām, kan-na ēng thui-sǹg ê hong-sek lâi kái-soeh kap ī-chhek hòa-ha̍p-bu̍t ê kok-chióng hiān-siōng ê hòa-ha̍k hun-iá.