Lú-chin bûn-jī

(Tùi Lú-chin-bûn choán--lâi)
Lú-chin bûn-jī

Lú-chin bûn-jī (女真文字; Jurchen script in Jurchen script.JPG) sī kó͘-chá Lú-chin-cho̍k iōng-lâi su-siá Lú-chin-gú ê bûn-jī.