Lûi-kong ia̍h sī kiò choè lûi, sī 1 ê khì-siōng-ha̍k hiān-siōng, i ê hoat-sêng goân-lí sī toà chèng-tiān ê hûn phòng tio̍h toà hū-tiān ê hûn.

Lûi-kong.