Lûn-tun Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘

Lûn-tun Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘ (Eng-gí: London Stock Exchange), kán-chheng LSE, sī Eng-kok ê chi̍t ê chèng-kǹg kau-e̍k-só͘, tiàm tī Eng-kok ê Lûn-tun. I ê kó͘-phiò chí-sò͘ ū FTSE 100 Chí-sò͘, FTSE 250 Chí-sò͘ téng-téng.