Lāi-tōng Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu

Lāi-tōng Kok-ka Sim-lîm Iû-lo̍k-khu (內洞國家森林遊樂區) sī ūi-tī Tâi-oân Sin-pak-chhī U-lâi-khu ê kok-ka sim-lîm iû-lo̍k-khu, biān-chek tāi-iok 1,191.34 kong-khéng, piau-ko 230 chì 800 kong-chhioh.

Lāi-tōng tiong-chân chúi-chhiâng