Lī-thaⁿ-chú-gī

Lī-thaⁿ-chú-gī (利他主義) sī chi̍t-chióng bô-su ê thè thaⁿ-jîn hok-lī siat-sióng ê hêng-ûi, tī tō-tek phòaⁿ-toān siōng, pa̍t-lâng ê hēng-hok khoài-lo̍k pí ka-kī--ê koh-khah tiōng-iàu. Lī-thaⁿ-chú-gī tī chē-chē su-sióng kap bûn-hòa tiong sī chi̍t-chióng bí-tek.

Siong-koanSiu-kái