Lō͘-se-a ê pian-kiong-khu

Pian-kiong-khu (Lō͘-se-a-gí: край kray) sī Lō͘-se-a Liân-pang ê chi̍t chióng liân-pang chú-thé. Tī 85 ê liân-pang chú-thé lāi-té ū 9 ê sī pian-kiong-khu, pau-hâm Altai, Kamchatka, Khabarovsk, Krasnodar, Krasnoyarsk, Perm, Primorsky, Stavropol, kap Zabaykalsky.

Lō͘-se-a ū 9 ê pian-kiong-khu