Lūi-pia̍t:Ìn-tō͘ ê kiàn-tio̍k-bu̍t

Tī "Ìn-tō͘ ê kiàn-tio̍k-bu̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.