Lūi-pia̍t:Łobez Kūn ê chng-thâu

Tī "Łobez Kūn ê chng-thâu" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 132 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 132 ia̍h.