Lūi-pia̍t:Ū Pe̍h-oē-jī ê tô·

Chit-ê lūi-piat í-keng soá khì tī Category:Ū Pe̍h-oē-jī ê tô͘.

Chù-ì: Chit-ê lūi-piat ia̍h èng-kai sī khang--ê, kî-tiong ê bûn-chiong èng-kai hun tī Category:Ū Pe̍h-oē-jī ê tô͘ ē-kha.

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."