Lūi-pia̍t:10 goe̍h 5 ji̍t

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

Tī lūi-pia̍t "10 goe̍h 5 ji̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.