Lūi-pia̍t:1501 nî gē-su̍t

1500 · 1501 · 1502 · 1503 · 1504 · 1505 · 1506 · 1507 · 1508 · 1509 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1501 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1501 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.