Lūi-pia̍t:1519 nî gē-su̍t

1510 · 1511 · 1512 · 1513 · 1514 · 1515 · 1516 · 1517 · 1518 · 1519 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1519 nî gē-su̍t

Tī "1519 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.