Lūi-pia̍t:1523 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1523 nî bûn-ha̍k.


1520 · 1521 · 1522 · 1523 · 1524 · 1525 · 1526 · 1527 · 1528 · 1529 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1523 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1523 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.