Lūi-pia̍t:1545 nî gē-su̍t

1540 · 1541 · 1542 · 1543 · 1544 · 1545 · 1546 · 1547 · 1548 · 1549 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1545 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1545 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.