Lūi-pia̍t:1558 nî gē-su̍t

1550 · 1551 · 1552 · 1553 · 1554 · 1555 · 1556 · 1557 · 1558 · 1559 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1558 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1558 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.