Lūi-pia̍t:1579 nî kho-ha̍k

1570 · 1571 · 1572 · 1573 · 1574 · 1575 · 1576 · 1577 · 1578 · 1579 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1579 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1579 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.