Lūi-pia̍t:1588 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1588 nî bûn-ha̍k.


1580 · 1581 · 1582 · 1583 · 1584 · 1585 · 1586 · 1587 · 1588 · 1589 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1588 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1588 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.