Lūi-pia̍t:1599 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1599 nî bûn-ha̍k.


1590 · 1591 · 1592 · 1593 · 1594 · 1595 · 1596 · 1597 · 1598 · 1599 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1599 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1599 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.