Lūi-pia̍t:1610 nî gē-su̍t

1610 · 1611 · 1612 · 1613 · 1614 · 1615 · 1616 · 1617 · 1618 · 1619 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1610 nî gē-su̍t

Tī "1610 nî gē-su̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.