Lūi-pia̍t:1617 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1617 nî bûn-ha̍k.


1610 · 1611 · 1612 · 1613 · 1614 · 1615 · 1616 · 1617 · 1618 · 1619 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1617 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1617 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.