Lūi-pia̍t:1630 nî gē-su̍t

1630 · 1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636 · 1637 · 1638 · 1639 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1630 nî gē-su̍t

Tī lūi-pia̍t "1630 nî gē-su̍t" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.