Lūi-pia̍t:1637 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1637 nî bûn-ha̍k.


1630 · 1631 · 1632 · 1633 · 1634 · 1635 · 1636 · 1637 · 1638 · 1639 ·


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1637 nî bûn-ha̍k

Tī "1637 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.