Lūi-pia̍t:1643 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1643 nî bûn-ha̍k.


1640 · 1641 · 1642 · 1643 · 1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1643 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1643 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.