Lūi-pia̍t:1648 nî kho-ha̍k

1640 · 1641 · 1642 · 1643 · 1644 · 1645 · 1646 · 1647 · 1648 · 1649 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1648 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1648 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.