Lūi-pia̍t:1677 nî kho-ha̍k

1670 · 1671 · 1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678 · 1679 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1677 nî kho-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1677 nî kho-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.