Lūi-pia̍t:1685 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1685 nî bûn-ha̍k.


1680 · 1681 · 1682 · 1683 · 1684 · 1685 · 1686 · 1687 · 1688 · 1689 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1685 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1685 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.