Lūi-pia̍t:1686 nî kòe-sin

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1686 nî kòe-sin

"Chit ê lūi-pia̍t hiān-chhú-sî bô poàⁿ hāng."